BIO Eng

1998-2002: KASKA Antwerp. Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Student of Fred Bervoets

 

2002-2006: Traveled to study the big art collections of the world New York, Philedalphia, Vienna, Berlin, Toulouse, Paris, London, Limoge. Meeting and feeling the people of the world.

 

2006-2011: Follewed different subjects at University of Antwerp. Philosophy, Art Esthetics a.o. Did research on how humanity relates to nature, and how the challenges of the 21ste centyury are approached.

 

2011-now: While painting and drawing all the time, now he started intensively painting the collections and expressing his ideas visually.

'Heim ins Reich' 250 x 200 cm,

Classical techniques on canvas, Ghent 2015 © Abraham Neufeld

Tijdens zijn tienerjaren waren het vooral schrijvers zoals William Shakespeare, Louis Couperus, Multatuli, Ken Kesey and Ian McEwan die hem fascineerden: ook zij hadden hun eigen werelden geschapen en leefden daarin verder.

 

Op zijn 18de trok Abraham Neufeld naar de Koninklijke Academie van Antwerpen waar hij in 2002 afstudeert. Het is de mens Fred Bervoets die een grote indruk op hem nalaat: zijn ogen deden hem denken aan de geschilderde ogen op de vlieger uit zijn kinderjaren. Ze waren een reflectie van alle leven en dood en de vele mogelijkheden van creatie die daar tussenin liggen. Bervoets vormde een groot tegengewicht tegen de uitgebluste lesmethodes van de andere docenten. Hij had zich het recht toegeëigend zichzelf te zijn. Hij was zijn eigen engel en duivel en alle schakeringen daartussenin.

 

Het is ook tijdens deze periode dat de digitalisering van onze maatschappij een feit wordt en zo de traagheid van de dingen definitief lijkt te verdrukken.

 

Na omzwervingen in New York, Wenen, Londen, beseft hij dat een binnenwaarts keren naar zichzelf met daaraan gekoppeld een welbepaald normen- en waardenpatroon het enig mogelijke antwoord is op de beperkte ethische hefboom die deze digitalisering met zich mee heeft gebracht.

 

Het schilderij wordt als het ware een artefact van het enige dat ook werkelijk waar het onze is: onze ervaringen en de herinnering eraan: zij vertellen ons hoe we geworden zijn wie we zijn. Het is het grensgebied tussen deze ervaringen en onze herinnering eraan die centraal staat in de schilderijen van Neufeld: het onzichtbare, het ongrijpbare, het onverwoordbare deel van onszelf als een gemaskerde spiegel op doek.

Antwerpen Sept 2015

door KAREN WILLEMS

 

Op een dag zag Abraham Neufeld (1979), al spelende in de tuin, een vlieger verschijnen waarop in Chinese stijl ogen waren geschilderd. Hij was zo gefascineerd door het schouwspel dat zich hoog aan de lucht afspeelde dat het hem plots perplex deed staan. Hij vroeg dan ook vol verbazing aan zijn moeder om meer uitleg te geven over het dier dat plots zijn gezichtsveld benam. Ze zei tegen hem dat de vlieger weliswaar geen echt dier was, maar eentje dat geschilderd was op papier en daardoor tot leven kwam. Op dat moment ontstond bij hem de drang om net hetzelfde te doen: leven schilderen op papier. Hij was toen drie jaar oud en tot vandaag de dag bleef deze missie ongewijzigd.

 

Abraham Neufeld zag het levenslicht op de Belgisch-Nederlandse grens, met Deens-Duitse roots enerzijds, en Belgisch-Franse roots anderzijds. Zijn anti-sociale en autistische aanleg zorgden ervoor dat hij als kind weinig voeling had met andere kinderen en aldus zijn eigen werelden begon te scheppen om zo de dagelijkse realiteit te kunnen overleven. Dit scheppende, dit tot leven brengen van de voor de menselijke geest vaak verborgen werelden is een terugkerend element in zijn werk.

 

Het moment waarop de allesomvattende daadkracht die ten grondslag ligt aan een schilderij -waarbij het is alsof het geluid van de kwast, de geur van de terpentine niet enkel alles is wat er is, maar ook het enige is wat er hoort te zijn- herinnert hij zich nog levendig. Hij was 7 en kreeg zijn eerste olieverf van zijn ouders en gaf hiermee beeld aan één van de vele imaginaire werelden waarin hij zich terugtrok. Schilderen om de immense en vaak ongrijpbare reikwijdtes van ons leven te observeren, te doorgronden, en te rapporteren, maar ook schilderen uit een onvermogen om met het beknottende van de dagelijkse realiteit om te gaan.

 

'Words Unsaid' 150 x 112 cm,

Classical techniques on canvas, Ghent 2015 © Abraham Neufeld